VR Kjemi

Kjemiker

En kjemiker har kompetanse på, og vil ofte jobbe med, å lage nye stoffer og materialer som kan brukes i utvikling av nye legemidler eller materialer med spesielle egenskaper.

Andre sentrale oppgaver for en kjemiker kan være å gjennomføre prøver, undersøkelser og analyser. Det er også blitt vanlig at kjemikere jobber med svært avansert datateknologi. Å jobbe som kjemiker kan innebære mye arbeid på laboratorier.

Innen industri vil en kjemiker ofte jobbe innen områdene produktkontroll, prosessovervåking og med bedriftens forskning- og utviklingsavdeling. Kjemikere jobber også i kommunesektoren, private rådgivningsfirma, forskningsinstitutter og i offentlig forvaltning. Eksempler på vanlige arbeidsoppgaver vil være kartlegging, risikovurdering, konsekvensutredning og miljøovervåking.

Ofte er kjemikeren en del av et team og jobber derfor i tett samarbeid med andre kjemikere. Kjemikere jobber også i tverrfaglige team sammen med biologer, fysikere, bioteknologer og andre fagpersoner innen naturfag.

Avhengig av hvilken utdanning og spesialisering du har, kan du som kjemiker jobbe med en rekke ulike fagområder.

Eksempler på spesialiseringsfelt:

  • materialer
  • energi
  • nanoteknologi
  • teoretisk kjemi
  • biologisk kjemi
  • geologisk kjemi

Jobb

Kjemikere er ettertraktet i en rekke bransjer slik som produksjon, forskning og undervisning. Kjemikere jobber både i offentlig og privat sektor.

Personlige egenskaper

Som kjemiker bør du naturligvis ha interesse for kjemi og andre realfag. Du bør ha anlegg for å forstå naturfaglige problemstillinger, og ha evne til analytisk og strategisk tenkning. Nøyaktighet og presisjon er viktig når du skal jobbe med praktisk kjemi.

Lenker

Lisens