VR Landmåler

Landmåler

Som landmåler måler du terreng, regner ut grenser og setter ut merker for grenser i ulike deler av byggefasen på bygg og anlegg.

Dette kan være i forbindelse med deling av eiendom eller bygging av hus, broer, tunneler eller veier. Etter at du har samlet alle nødvendige data, fortsetter du jobben din på kontoret hvor du utarbeider planer, kart og dokumenter.

Det finnes ulike målemetoder, og det er viktig at du velger riktig metode ut ifra kravene på stedet. Landmålingsoppgavene vil variere fra enkle måleoppgaver til svært krevende. På sett og vis er en landmåler en blanding av en landskapsarkitekt, en ingeniør og en jurist.

Vanlige arbeidsoppgaver for en landmåler:

  • plassere og utføre beliggenhetskontroll
  • gjøre anleggsmålinger
  • avklare rettighetsspørsmål
  • oppdatere kart

Landmålere bruker avanserte oppmålingsinstrumenter og dataprogrammer. Som landmåler leverer du data i digital form. Du må derfor ha innsikt i moderne kartteknikk og geografiske informasjonssystemer.

Landmåler er en ubeskyttet tittel. Det finnes likevel en autorisasjonsordning, og det er viktig at både myndigheter og publikum kan skille mellom landmålere med og uten denne autorisasjonen.

Utdanningsbakgrunn

Universitet og høgskoler
Du kan utdanne deg til landmåler ved universiteter og høgskoler i Norge. Relevante fagområder kan være geomatikk og kartfag.

Oversikt over utdanningstilbud på høgskoler og universiteter

Fagskoler
Det finnes også opplæringstilbud innen kart og oppmåling ved noen få fagskoler.

Oversikt over utdanningstilbud ved fagskoler

Jobb

Landmålere er ansatt i for eksempel kommuner, Statens vegvesen, Statens kartverk, Jordskifteretten, hos entreprenører, kart- og oppmålingsfirmaer, konsulentfirmaer, private bedrifter, salgsfirmaer eller e-verk (elektrisitetsverk).

Personlige egenskaper

Som landmåler bør du ha interesse for teknologi og IKT-verktøy, og være flink til å sette deg inn i prosjekter med tekniske, naturgeografiske og juridiske problemstillinger. Du bør like å være nøyaktig, og trives med matematikk. En del jobber foregår til fjells, så du bør like å være ute.

Lenker

Lisens