VR Matematiker

Matematiker

Om yrket

Matematikere utvikler, anvender eller underviser i matematiske begreper, teorier og teknikker. Vanligvis arbeider en matematiker med forskning, undervisning eller bruk av matematikk i andre sammenhenger.

Med en mastergrad i matematikk får du yrkestittelen matematiker. Utdanningen gir mulighet for fordypning innen mange forskjellige interesseområder – deriblant informatikk, finans og statistikk.

Matematikere utvikler ofte matematiske modeller og simuleringer. Arbeidet gjøres da med å bruke matematikk til å lage dataprogrammer for å simulere et fenomen. Derfor er gode dataferdigheter viktig.

Utdanningsbakgrunn

Det finnes en rekke relevante utdanninger på både bachelor– og masternivå for deg som ønsker å utdanne deg innen matematikk.

Jobb

Mange matematikere får jobb i skoleverket, eller som forskere, men det er bruk for matematikere i svært mange yrker. Matematikere kan jobbe i for eksempel ingeniør- og teknologibedrifter, oljeindustri, mediebedrifter, forvaltning, undervisning, kartlegging, miljøovervåking, mobilkommunikasjon, multimedieanvendelse, forsikring, bank og finans, IT, energi, bioteknologi, medisinsk forskning, legemiddelindustri og sykehus.

Personlige egenskaper

Interesse for og kunnskap om tall og matematikk er viktige forutsetninger. Du må være systematisk og teoretisk anlagt. Dersom du skal undervise, er det nødvendig med gode pedagogiske evner.

Lenker

Lisens