Matteteknolog

Matteknolog

En matteknolog jobber med kontrollarbeid innen matindustrien. Arbeidet kan bestå i å kvalitetskontrollere råvarer som brukes i produksjonen, eller å ta bakteriologiske prøver for å se til at gjeldende retningslinjer for produksjonen følges.

Matteknologer har gjerne ansvaret for selve produksjonen av produktene, der de skal se til at alt går rett for seg, og justere prosessen dersom det er nødvending.

Vanlige arbeidsoppgaver for en matteknologer:

  • Kvalitetskontrollere råstoffer og ferdige produkter fra for eksempel fiske- eller landbruksprodukter
  • Overvåke selve produksjonen, og se til at alt skjer i henhold til sikkerhets- og generelle arbeidsregler
  • Forske seg fram til, og utvikle nye produkter
  • Annet laboratoriearbeid

Yrket kalles også næringsmiddelingeniør og næringsmiddelteknolog.

Jobb

Med denne utdanningen kvalifiserer du deg til mange typer jobber i matbransjen. Matteknologer jobber på laboratorium eller i produksjonen i større bedrifter innen næringsmiddelproduksjon, som for eksempel meierier, bakerier, slakterier og ulike fiskeforedlingsbedrifter. Du kan også være offentlig ansatt, for eksempel i mattilsynet.

Personlige egenskaper

Som mattekniolog må du være systematisk, påpasselig og nøyaktig, siden dette er veldig viktig både i kontrollarbeidet og med tanke på personlig hygiene. Du må ha interesse for feltet og du må kunne forholde deg til strenge regler til kvalitetssikringsjobben du gjør.

Lenker

Lisens

Denne må sjekkes mot gammel og legges inn.