VR Meteorolog

Meteorolog

Meteorologen lager værvarsler og værprognoser basert på dataobservasjoner og analyser av atmosfærens tilstand. En del av jobben kan være å presentere værvarslene i forskjellige media som radio, aviser, TV, på Twitter og i andre sosiale medier.

Som meteorolog lager du mer spesialiserte værprognoser til luftfart, veitrafikk, landbruk og kraftbransjen. Du lager også vind- og bølgevarsler til fiskerflåten og offshorebransjen.

Ettersom det lages værvarsler hele døgnet, må du som meteorolog regne med skiftende arbeidstider. En offentlig ansatt meteorolog, som jobber med værvarsling, kalles statsmeteorolog.

Mange meteorologer jobber med klimaforskning og annen relevant forskning og utvikling innen meteorologi.

Meteorologer kan jobbe på prosjekter som er et samarbeid på tvers av ulike organisasjoner, bedrifter og fagområder.

Som meteorolog bør du ha interesse for matematikk, fysikk, datateknikk, vær og klima.

Utdanningsbakgrunn

For å bli meteorolog trenger du en mastergrad i meteorologi.

Oversikt over utdanning

Etter- og videreutdanning
Du kan bygge på en mastergrad ved å ta doktorgrad. Dette forutsetter at du har en stipendiatstilling. Det er også mulig å søke stipendiatstillinger i utlandet.

Jobb

Meteorologer arbeider ved værvarslingsinstitusjoner som Meteorologisk institutt og Storm Weather Center. Mange meteorologer jobber innen forskning og utvikling, enten ved Meteorologisk institutt, universitetene, eller ulike forsknings- og miljøinstitutter som NILU, CICERO eller Bjerknessenteret. Noen jobber også for andre bransjer som energiselskaper.

Personlige egenskaper

Som statsmeteorolog er formidling ofte også en del av hverdagen, og det er naturligvis en fordel å like dette. Nøyaktighet og ansvarsbevissthet er også viktige egenskaper for meteorologer.

Lenker

Lisens