VR Mikrobiolog

Mikrobiolog

Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.

Mikrobiologer studerer mikroorganismer, reaksjoner med kjemikalier og hvordan organismene utvikler og reproduserer seg selv. Arbeidet foregår som oftest i laboratorier. Mikrobiologer forsker på hvordan og hvilken måte hvilken effekt mikroorganismene har på mennesker, dyr og planters helse. Forskning på feltet har ført til gjennombrudd innen medisinske og andre naturfaglige felt.

Mikrobiologene bruker avanserte instrumenter og verktøy for å undersøke mikroorganismene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en mikrobiolog:

  • isolere og identifisere mikroorganismer i vann, mat og fra andre kilder
  • forske og finne ut av hvordan mikroorganismer kan hjelpe mennesker, dyr og planter
  • lese forskningsartikler og oppdatere seg på faglitteratur
  • følge sikkerhetsregler og rutiner for å unngå uhell

Mikrobiologer arbeider tett med forskere i bedrifter, på sykehus og på universiteter. Ofte samarbeider mikrobiologer med kjemikere, biokjemikere, geologer, spesialiserte leger innen mikrobiologi, infeksjonsmedisin eller patologi.

De fleste mikrobiologene spesialiserer seg innenfor et felt. Det kan være ingeniørarbeid innenfor bioteknologi, virologi eller mer forskningsbasert arbeid som cellebiologi, bakteriologi eller molekylærbiologi.

Utdanningsbakgrunn

Bachelorgrad i biologi tilbys ved flere høgskoler og universitet i Norge. Det finnes også bachelorstudier i mer spesialiserte fag som for eksempel havbruksbiologi og molekylærbiologi.

Jobb

Mikrobiologer arbeider på sykehus, høgskoler og universiteter, industrielle laboratorier, selskaper innenfor bondenæringen, bioteknologiske og farmasøytiske firmaer og lignende. Noen er fast ansatt, mens andre er engasjert på midlertidige kontrakter og innleid som konsulenter, enten gjennom konsulentfirmaer eller som frilanser.

Med fullført mastergrad med kompetanse innen medisinsk mikrobiologi kan du undervise i helselære.

Personlige egenskaper

Som mikrobiolog må du være interessert i mangfoldet i naturen. Du må være nysgjerrig, like å undersøke for å finne ut av ting og du må kunne tilegne deg ny kunnskap basert på fysiske bevis. Evne til å arbeide nøyaktig og tålmodig er viktig.

Lenker

Lønn

Lønnen til en mikrobiolog vil avhenge av utdanningsnivå, ansiennitet, arbeidsplass, arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Som forsker med doktorgrad ved en statlig institusjon vil lønnen ligge på 490 900–650 200 kroner i året. Ved oppnådd professorkompetanse vil du tjene fra 611 700 kroner i året. (Kilde: Hovedtariffavtalen i staten 2016-2018)

Lisens