VR Naturforvalter

Naturforvalter

Som naturforvalter har du gode kunnskaper både om naturens mangfold, og om lover og regler for hvordan man skal, og kan, forvalte naturens ressurser.

En naturforvalter er opptatt av hvordan man kan skjerme naturen mot inngrep, og hvordan man kan utnytte de ressursene naturen gir på en fornuftig måte.

Naturforvaltere har kompetanse innen mange fagfelt, både biologi, økologi og samfunnsfag.

Vanlige arbeidsoppgaver for naturforvalteren:

  • utrede om store og små utbyggingsprosjekter har noen påvirkning på eller kan skade naturen
  • se på prosjekter i naturen med tanke på lovverket om naturressurser
  • sørge for at mennesker og naturen kan fungere sammen på en god måte
  • skrive rapporter og utredninger
  • ferdes i naturen

Naturforvaltere samarbeider ofte med andre fagpersoner, som for eksempel biologer.

Utdanningsbakgrunn

Det tilbys studier i fagområder som naturforvaltning, økologi og utmarksforvaltning på både bachelor– og masternivå i Norge.

Jobb

Som naturforvalter jobber du hos for eksempel fylkesmannen, Miljødirektoratet eller som miljøvernleder eller miljørådgiver i kommunene. Naturforvaltere kan også jobbe for private selskaper som planlegger naturinngrep av ulike slag. Mange naturforvaltere jobber i ulike forskningsinstitusjoner eller med undervisning.

Personlige egenskaper

Som naturforvalter er du selvsagt glad i å være i naturen. Du må også ha interesse for å utføre administrative arbeidsoppgaver, som for eksempel å skrive og sende rapporter til rette instanser. Dette krever en evne til å kommunisere klart og tydelig.

Lenker

Lisens