VR Nevrokirurg

Nevrokirurg

En nevrokirurg er en lege som har spesialisert seg på det medisinske feltet nevrokirurgi.

Nevrokirurger driver primært med operativ medisin, og behandler både hode- og nakkeskader, hjernehinneblødninger, svulster, medfødte misdannelser, infeksjoner, degenerative sykdommer i nakke og rygg, epilepsi, kroniske smerter og spasmer.

Vanlige arbeidsoppgaver for nevrokirurgen:

  • undersøke symptomer
  • stille diagnose ved blant annet bildediagnostikk
  • vurdere belastende og risikable prosedyrer
  • behandle sykdommer og operere pasienter
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor fagfeltet

Mange av tilstandene er alvorlige og krever øyeblikkelig behandling og overvåking. Yrket krever også mye jobb på nattetid og i helger. Nevrokirurger har et nært samarbeid med spesialister i nevroradiologi og nevroanestesi.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune. De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt.

De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste nevrokirurgene arbeider ved nevrokirurgiske avdelinger på sykehus. Noen få nevrokirurger opererer pasienter på private sykehus. Noen nevrokirurger jobber som forelesere eller forskere.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Som nevrokirurg bør du ha gode samarbeidsevner og kunne motivere og oppmuntre andre. Du må være i stand til å kunne jobbe under stress og med stort ansvar. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Nevrokirurger må være forsiktige og nøyaktige i yrkesutførelsen. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Lenker

Lisens