Nukelaermedisin

Nukleærmedisiner

Som nukleærmedisiner er du lege med spesialisering på det medisinske fagfeltet nukleærmedisin.

Fagfeltet bruker strålingsteknologi til å diagnostisere og behandle sykdommer. Pasienten inntar radioaktivt stoff, og deretter måler nukleærmedisineren aktivitet i vevet med spesielle kameraer og måleapparater. Disse gir tilbakemelding på om kroppen fungerer som den skal.

Nukleærmedisin inkluderer SPECT-CT, PET-CT og PET-MR. I tillegg utredes ofte pasienter også med ultralyd, CT og MR.

Som spesialist i nukleærmedisin behandler du ofte sykdommer som struma og høyt stoffskifte med radioaktiv jod. Stråling kan også brukes til behandling av kreft i skjoldbruskkjertelen. Strålingen kan få skjoldbruskkjertelen til å skrumpe, og er et alternativ til kirurgisk behandling. I tillegg finnes det en rekke krefttilstander som kan behandles med radioaktive legemidler.

Spesialisten samarbeider tett med radiograf, onkolog, radiolog, bioingeniør, fysiker og kjemiker.

Kontakt og samarbeid med kollegaer, pasienter, pårørende, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Nukleærmedisineren jobber ved nukleærmedisinske eller radiologiske avdelinger på sykehus.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Du bør være selvstendig og reagere raskt. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Lenker

Lisens