VR Nyre

Nyrelege

En nyrelege er en lege som har spesialisert seg på det medisinske fagfeltet nefrologi.

Tilstander som behandles kan være akutt og kronisk nyresvikt, akutt forgiftning, hypertensjon, forstyrrelse i væske, elektrolytt og syre-basebalansen.

En stor del av arbeidsdagen til nyrelegen går med til å gi medisinsk hjelp til kronisk syke. Nyrelegen kan følge pasienter over lengre tid, fra starten av en kronisk nyresykdom til kronisk nyresvikt. Da kan det gis nyreerstattende behandling som nyretransplantasjon og dialysebehandling. Nyrelegen gir også råd til gravide med nyresykdom, alvorlig hypertensjon eller nyretransplantat.

Vanlige arbeidsoppgaver for nyrelegen:

  • undersøke pasienter
  • stille diagnose
  • behandle sykdommer
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning

Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben. Spesielt viktig er samarbeidet med intensivmedisiner om behandling av pasienter med multiorgansvikt. Godt samarbeid med fastleger er også viktig.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Nyrelegen jobber ved nyreavdeling på sykehus. Noen nyreleger har også privat praksis.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du bør være flink til å lytte, samt ha gode samarbeids- og formidlingsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Lenker

Lisens