VR øyenlege

Øyelege

En øyelege er en lege med spesialisering i øyesykdommer. Faget er også kalt oftalmologi.

Øyeleger stiller diagnose og behandler sykdommer som omfatter øyet. Øyelegers ekspertise kan også avdekke andre sykdommer som har innvirkning på øyet, som for eksempel diabetes, høyt blodtrykk og hjernesvulster.

Eksempler på sykdommer som øyeleger behandler:

  • synsforstyrrelser
  • grønn og grå stær
  • øyeskader
  • tårekanal-lidelser
  • øyelokkslidelser
  • skjeling og brytningsfeil
  • diabeteskomplikasjoner

Pasienter blir henvist til øyelege av indremedisinere, nevrolog, allmennpraktiserende lege eller optiker.

Øyeleger bruker avanserte instrumenter til å diagnostisere og undersøke øyet. Mikroskoper blir benyttet i arbeidet både til undersøkelse og operasjoner. Behandling kan være medisiner i form av dråper eller tabletter. Andre tilstander krever spesielle syns- eller øyetreningsopplegg. I en del tilfeller er det nødvendig med operasjoner med laser eller andre høyteknologiske instrumenter.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Som øyelege kan du jobbe ved sykehusavdelinger, poliklinikker eller i private praksiser. Mange er også knyttet til universitetsklinikker med forskning og undervisning.

Personlige egenskaper

For å kunne arbeide som lege må du være interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. I tillegg må du være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner. Øyeleger må jobbe spesielt nøyaktig og konsentrert, da de fleste sykdommer i øyet er på mikroskopnivå.

Lenker

Lisens