VR Planteinspektør

Planteinspektør

En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.

Dette arbeidet skjer særlig i forbindelse med import og eksport for å sikre at produkter som kommer inn på det norske markedet er av god kvalitet og at de ikke utgjør noen fare. Planter som importeres fra andre land kan spre sykdommer dersom dette ikke overvåkes.

Vanlige arbeidsoppgaver for planteinspektøren:

  • kontrollere planter, matvarer og dyrefôr
  • undersøke plantegjødsel
  • kontroll av åkre for floghavre (ugress som ligner på dyrket havre)
  • overvåke bruken og omsetningen av plantevernmidler

Planteinspektøren kan også ha administrative arbeidsoppgaver.

Utdanningsbakgrunn

Det finnes ingen formell planteinspektørutdanning, men for ansettelse som planteinspektør kreves det høyere utdanning innenfor et relevant fagområde. Eksempler på dette kan være biologi, plantevitenskap, naturressurser eller miljørelaterte fag.

Se oversikt over studiesteder

Opptakskrav
Opptakskravet for høyere utdanning er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Etter- og videreutdanning
En planteinspektør må holde seg oppdatert innen sitt fagfelt. Det kan være aktuelt å videreutdanne seg innen biologi, plantevitenskap, administrative fag og juss.

Jobb

Planteinspektører er ansatt i offentlig forvaltning, eksempelvis i Mattilsynet.

Personlige egenskaper

Som planteinspektør må du ha høy kompetanse innen plantevitenskap, både det praktiske arbeidet og det administrative som følger i en slik jobb. Du må kunne jobbe systematisk og være ansvarsbevisst. Interesse for biologi og planter er nyttig.

Lenker

Lisens