VR Provisorfarmasøyt

Provisorfarmasøyt

En provisorfarmasøyt (provisor) gir råd og veiledning til kunder om trygg og riktig bruk av legemidler.

Som provisorfarmasøyt har du kunnskap om legemidler og stoffene de inneholder. Du vet hvordan legemidler framstilles, deres innvirkning på kroppen og du har kunnskap om hvordan legemidler brukes til å forebygge eller behandle sykdom.

Vanlige arbeidsoppgaver for provisorfarmasøyten:

  • veilede kunder eller annet helsepersonell i hvordan legemidler skal brukes.
  • lede salget av medisiner og medikamenter
  • kontrollere resepter slik at kunden får dosen legen har foreskrevet
  • forsikre seg om at pasientene har forstått hva virkningene og bivirkningene av medisinene
  • gi opplæring

En provisorfarmasøyt som har det øverste faglige og administrative ansvaret for et apotek, har tittelen apoteker.

Provisorfarmasøyter er helsepersonell og må ha autorisasjon for å arbeide på apotek og sykehus. Farmasøyt benyttes ofte som fellesbetegnelse for yrkestitlene provisor og reseptar, men de korrekte yrkestitlene er provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt.

Provisorfarmasøyten jobber ofte i tett samarbeid med apotekteknikere og annet helsepersonell. Provisorfarmasøyt er en EU-godkjent tittel (engelsk: pharmacist) og som norsk provisorfarmasøyt kan du også jobbe i alle EU-land.

Utdanningsbakgrunn

Provisorfarmasøyter har er en mastergrad i farmasi, en 5-årig universitetsutdanning.

Jobb

Flertallet av provisorfarmasøyter jobber på apotek, men du kan også jobbe på sykehus, i legemiddelindustrien, innen offentlig forvaltning (for eksempel Statens legemiddelverk) og informasjonsvirksomhet, i undervisning og med forskning.

Personlige egenskaper

Som provisorfarmasøyt bør du være ansvarlig, selvstendig og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team.

Lenker

Lisens