VR Radiolog

Radiolog

Radiologer er leger med spesialisering innen det medisinske fagfeltet radiologi, som er læren om bruk av ioniserende stråler, lydbølger og elektromagnetiske bølger.

Radiologer bruker bildeveiledede metoder som røntgen, CT, ultralyd, gjennomlysning og MR til å stille diagnose.

Selve bildetakingen gjøres i de fleste tilfeller av radiografene. Radiologen analyserer bildene og gir tilbakemelding om diagnosen eller anbefaler videre utredning til klinikken og legen som har bedt om undersøkelsen.

Alle organer i kroppen kan undersøkes ved hjelp av bildediagnostikk.

Eksempler på undersøkelser som radiologen utfører:

  • vanlige røntgenundersøkelser av skjelett og lunger
  • urinveisundersøkelser
  • undersøkelse og behandling av blodårer og organer
  • undersøkelser av sentralnervesystemet
  • mage- og tarmundersøkelser
  • mammografi
  • computertomografi-skanning (CT)
  • magnetisk resonansskanning (MR)

Radiologen arbeider både selvstendig og sammen med radiografer og andre assistenter. Godt samarbeid mellom andre leger og radiologer er helt nødvendig for å stille riktige diagnoser og for å gi en korrekt og effektiv behandling.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste radiologer i Norge arbeider ved bildediagnostiske sykehusavdelinger, som tidligere ble kalt røntgenavdelinger. Radiologen jobber også ved offentlige og private klinikker eller institutter. Avdelingene der radiologer arbeider går under flere forskjellige navn.

Personlige egenskaper

Som lege og radiolog jobber du som en del av et team og bør ha gode kommunikasjonsevner. Du må kunne omgås pasienter i en sårbar livssituasjon og allikevel handle objektivt. Du må evne å takle uforutsette hendelser og krisesituasjoner uten å la det hindre deg i å gjøre en god nok jobb. Som lege må du være innstilt på å holde deg oppdatert i forhold til medisinsk og teknologisk utvikling.

Lenker

Lisens