VR Reseptarfarmasøyt

Reseptarfarmasøyt

De fleste reseptarfarmasøyter velger å jobbe i et apotek.

De fleste reseptarfarmasøyter velger å jobbe i et apotek.

Vanlige arbeidsoppgaver for en reseptarfarmasøyt:

  • veilede og informere om legemidler og legemiddelbruk
  • ekspedere resepter
  • være ansvarlig for service og kundekontakt
  • produsere legemidler

Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging. Reseptarfarmasøyter er autorisert helsepersonell og må ha autorisasjon for å arbeide på apotek og sykehus.

Reseptarfarmasøyter kan også ha ansvar for å gi opplæring, og jobber gjerne i tett samarbeid med apotekteknikere og annet helsepersonell.

Yrkestittelen farmasøyt benyttes ofte som fellesbetegnelse for provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt. Provisorer har mastergrad og er ofte ledere i apoteker, mens reseptarer har bachelorgrad og er ofte mellomledere.

Utdanningsbakgrunn

Reseptarfarmasøytutdanningen er et treårig høgskolestudium. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek.

Jobb

Reseptarfarmasøyten kan jobbe i apotek, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer og innen undervisning og forskning.

Personlige egenskaper

Som reseptarfarmasøyt bør du like å jobbe med mennesker. Reseptarfarmasøyter er helsepersonell og mye i kontakt med ulike typer mennesker, og derfor er det viktig å kunne kommunisere godt. Du bør også ha en interesse for realfag, være serviceinnstilt og nøyaktig.

Lenker

Lisens