VR Romteknolog

Romteknolog

Romteknolog er en yrkestittel som benyttes både om sivilingeniører med spesialisering i romteknologi og satelitteknologi, og om de som har videregående utdanning i romteknologi.

En romteknolog jobber med alle former for romrelatert teknolog, blant annet:

  • satellittkommunikasjon
  • fjernanalyse og geografiske informasjonssystemer
  • styring og navigasjon for raketter og satellitter
  • arbeid med mekanismer for romfartøy
  • utvikle og teste materialteknologi, elektronikk og programvarer
  • design av systemer for bruk i rommet
  • miljøovervåkning og jordobservasjon
  • forskning på fagfeltet

Det er vanlig at en romteknolog spesialiserer seg i et eller flere spesialfelt. Fagfeltet er stort og i stadig utvikling, og som romteknolog må du være forberedt på å holde deg faglig oppdatert.

Romteknologer kan utføre svært avanserte utviklingsjobber, både til bruk i rommet og på jorden. Dette kan for eksempel handle om elektromekaniske systemer, kommunikasjonssystemer eller andre systemer som er i bruk rundt oss hver eneste dag.

Utdanningsbakgrunn

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

Jobb

Romteknologer kan være ansatt i alle typer høyteknologibedrifter innenfor data- og romrelaterte arbeidsområder. Dette kan være satellitt- og rakettstasjoner eller bedrifter i andre bransjer som benytter seg av romteknologi.

Jobben kan innebære arbeid på forskjellige prosjekter i både inn- og utland.

Personlige egenskaper

Som romteknolog må du interessere deg for utvikling og bruk av teknologi. Du bør være god i realfag og ha evne til å se nye løsninger.

Lenker

Lisens