VR Sivilingeniør

Sivilingeniør

Om yrket

Med master i teknologi kan du jobbe innenfor en rekke fagområder som for eksempel olje- og gassindustrien, bygg og anlegg, marine fag, industridesign, fysikk eller datateknologi. En del sivilingeniører jobber med rådgivning og konsulentvirksomhet.

Sivilingeniør er en beskyttet tittel, men nyutdannede kandidater kan også få tittelen master i teknologi i stedet for sivilingeniør.

Du kan spesialisere deg innen mange fagområder, for eksempel:

 • bygg- og miljøteknikk
 • datateknikk
 • energi og miljø
 • flyteknikk/romfart
 • petroleumsteknologi
 • kommunikasjonsteknologi
 • satellitteknologi
 • undervannsteknologi
 • klima og klimateknologi
 • fornybar energi
 • nanoteknologi
 • helseteknologi

Utdanningsbakgrunn

For bli sivilingeniør må du ta mastergrad innenfor teknologiske fag. Dersom du har bachelor i ingeniørfag kan du søke opptak til toårige masterprogram i teknologi.

Det er mange ulike fagretninger å velge mellom på de ulike utdanningsinstitusjonene. Økonomi og ledelse inngår som fag i mastergraden.

Oversikt over ulike sivilingeniørstudier

Jobb

Sivilingeniører jobber både i det offentlige og i privat næringsliv. Du kan jobbe både i små og store bedrifter med forskning, utvikling av teknologiske løsninger, undervisning, prosjektarbeid og ledelse.

Personlige egenskaper

En sivilingeniør bør like realfag. Du bør ha evne til å finne løsninger på praktiske oppgaver og ha interesse for teknologi.

Som sivilingeniør jobber du ofte tett på andre så du bør ha gode samarbeidsevner. Du bør kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig samt beherske engelsk.

Lenker

Lisens