VR Fordøyelse

Spesialist i fordøyelsessykdommer

En spesialist i fordøyelsesmedisin er en lege og indremedisiner som har spesialisert seg på sykdommer i spiserør, magesekk, tarm, bukspyttkjertel, lever og galleveier.

Spesialisten diagnostiserer og behandler blant annet mage- og tarmsykdommer, galleveissykdom, magesår, kronisk leversykdom, bukspyttkjertelbetennelse og svulster i fordøyelsesorganene. Livstruende tilstander som blødninger i mage eller tarm, betennelser i tarmen, infeksjon i galleganger og leversvikt behandles også.

Som spesialist i fordøyelsessykdommer bruker du instrumenter som føres inn i kroppen til pasienten for å skaffe en oversikt over tilstanden i de indre organene og med mulighet til å behandle ulike typer sykdommer.

Du har ansvar for å gi råd og veiledning til pasienter og pårørende for å forebygge sykdommer. I tillegg utfører du administrativt arbeid og må holde deg oppdatert på ny forskning.

Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben. Spesialisten samarbeider med blant annet kirurger, radiologer og patologer.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

Spesialistene arbeider på gastroenterologisk avdeling på sykehus eller ved egen spesialistpraksis. Spesialistkompetansen er også relevant for indremedisinere og allmennmedisinere.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du har gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Du må se pasientens behandling i et helhetsperspektiv og ta hensyn til pasientens ønsker. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Lenker

Lisens