VR urolog

Urolog

Som urolog er du lege med spesialisering på det medisinske feltet urologi.

Det vil si læren om sykdommene i nyrene, urinveiene og mannlige kjønnsorganer. Urologen diagnostiserer og behandler sykdommer som for eksempel kreftsykdommer, infeksjoner, nyresten, vannlatingsproblemer, impotens, underlivssmerter, urinlekkasje og skader.

Vanlige arbeidsoppgaver for urologen:

  • undersøke symptomer, stille diagnose og behandle sykdommer
  • gi råd og veiledning til pasienter og pårørende
  • gjøre administrativt arbeid
  • oppdatere seg på ny forskning innenfor feltet

Urologen er kirurg og kan derfor bruke kirurgiske metoder i behandlingen, både åpne operasjoner og ulike kikkhullsteknikker. Bildeundersøkelser som ultralyd, CT og MR brukes ved undersøkelser.

Urologer jobber mye med pasienter som har kreft. Siden du som urolog følger pasientene over lengre perioder, enten det er kreftsykdom eller godartet sykdom, får du ofte et nært forhold til pasientene.

Kontakt og samarbeid med kollegaer, andre spesialister og andre yrkesgrupper er en viktig del av jobben.

Utdanningsbakgrunn

Legespesialiseringen begynner etter at du er ferdig med medisinstudiet og har fått autorisasjon som lege. I praksis vil alle nyutdannede leger fortsette i et spesialiseringsløp. Spesialiseringen varer i seks og et halvt år. Den første delen er felles for alle spesialitetene og varer i halvannet år. Den består av ett års praksis på et sykehus og et halvt års praksis i en kommune.

De neste fem årene er spesialisering innen retningen du har valgt. De fleste finner ut hva slags spesialist de vil bli når de går på medisinstudiet, og mange bytter også spesialisering underveis i spesialistutdanningen. Spesialistutdanningen foregår mens du jobber som lege.

Jobb

De fleste urologer arbeider ved sykehusavdelinger, mens et mindretall har egen praksis.

Personlige egenskaper

Som lege er du interessert i å hjelpe mennesker, og du må ha gode kommunikasjonsevner. Du må være innstilt på å holde deg oppdatert på medisinsk og teknologisk utvikling, og du må ha evne til å se hver pasient som et individ. Du bør være selvstendig og reagere raskt. Som lege må du også kunne takle eventuelle krisesituasjoner.

Lenker

Lisens