Nsr no

For foreldre

Sammen med Microsoft har vi skrevet et innlegg om hvorfor det er så viktig at også jenter velger realfag og teknologi.

Til jentene - velg studier innen realfag og teknologi – vi trenger deg!

Fristen for å søke og velge høyere utdanning hvert år er 15.april. Det er mange valg i livet. De fleste er små. Som hvem du henger med, hva du bruker penger på, om du skal klippe deg eller om du skal studere i utlandet. Så er det noen store valg. Viktige valg. Retningsgivende valg. Krevende valg. De du bruker tid på. De du trenger å diskutere med venner, familie og lærere.

Hvilken utdanning du velger er et slikt valg.

Fortsatt er både utdanning og yrkeslivet kjønnsdelt. Flest jenter velger fag innen helse og omsorg. Flest gutter velger realfag og teknologi. Det er det på tide å endre. Derfor henvender vi oss til deg, som er jente, og som har store ambisjoner og drømmer for livet ditt, men som likevel ikke tror realfag er greia for deg. Kanskje tror du at realfag er støvete fysikk i et laboratorium, matteklubb og sjakktrening, brus og LAN-party i kjellerstua. Ja, så klart det er alt det. Men også så mye mer! Her er fem gode grunner til at du bør velge realfag.

Hvis du vil jobbe med å hjelpe mennesker

Helsefag er i rivende utvikling. Teknologi er motoren. Hvis du vil være med å forme fremtidens helsevesen; skape bedre velferd for barn, syke og eldre; og bygge moderne sykehusteknologi som forebygger sykdom og redder liv – ja da er realfag retningen for deg! I dag jobber vi med teknologi som kan identifisere kreft tidlig og dermed redde flere. Vi jobber med teknologi som gjør det mulig å overvåke hjertepasienter og varsle helsepersonell hvis et hjerteattakk er nært forestående. Sammen med Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus har IT-selskapet Sopra Steria utviklet en løsning for kirurger basert på 3D-modeller og Microsofts HoloLens, en brille som projiserer hologrammer på den fysiske virkeligheten. Hologrammet gjør det enklere for kirurgene å detaljplanlegge en operasjon, og på den måten utføre den med større presisjon. Teknologien har for eksempel vært avgjørende ved operasjoner av hull i små barnehjerter. Teknologi i de rette hender redder liv!

Hvis du vil løse klimakrisen

Vi klarer aldri å oppnå verdens ambisiøse klimamål uten teknologiske løsninger. Vi trenger teknologi som kan erstatte plast med nedbrytbare materialer, fremme vind- og solkraft, utvikle alternativer til fossilt brensel. Bare for å nevne noe. Vi jobber med datadrevet landbruk som kan øke avlingene betydelig og samtidig redusere bruken av gjødsel, vann og energi. En slik teknologi er avgjørende om vi skal klare å brødfø 10 milliarder mennesker i fremtiden uten å ødelegge planeten. I dag har vi faktisk teknologien som på sikt kan gjøre det mulig å befolke Mars. Vi har enda ikke utviklet teknologien som kan redde jorda. Det er en god grunn til å velge realfag!

…eller noen av de andre bærekraftsmålene til FN

Faktisk så tror vi at teknologi vil spille en nøkkelrolle i å løse samtlige av FNs 17 bærekraftsmål, enten det er å utvikle smarte byer som kan både huse og transportere en voksende befolkning, en chatbot som kan utdanne mennesker på flukt eller et overvåkningssystem som kan bidra til å stanse spredning av epidemier i utviklingsland – kun ved å sende en SMS til skyen. Mange løsninger finnes allerede. Men vi trenger ildsjeler som vil være med å se muligheter, utvikle dem og ta dem i bruk.

Hvis du vil ha en sikker jobbfremtid

Jobbmarkedet er i endring. Noen jobber vil erstattes med maskiner, og forsvinner ut om få år. Andre vil endre seg betydelig. Vi er også sikker på at det vil komme helt nye jobber. Vi forstår at slike forandringer kan skape usikkerhet hos alle dere jenter som skal ta utdanningsvalg som har store konsekvenser for fremtiden. Men en ting er sikkert, teknologer vil være en ettertraktet mangelvare. Det er de allerede, og etterspørselen øker. Vi trenger flere av dere talenter til stadig flere og mangeartede oppgaver. Velger du realfag, er du nesten garantert jobb i fremtiden!

Og sist, men ikke minst: Hvis du vil bestemme over DIN fremtid

Sannheten er at vi i dag står overfor en enorm teknologisk utvikling. Kunstig intelligens er bare ett eksempel på teknologi som i løpet av kort tid vil være en integrert del i stadig flere sider av livet vårt.

Det er maktpåliggende at vi sikrer en bred representasjon når vi utvikler slike verktøy. For kunstig intelligens er også et speilbilde av menneskene som programmerer den. Om vi ikke får alle med, gjentar vi gamle mønstre, og fordommer forsterkes og reproduseres. Gutter og menn vil sitte og programmere din fremtid med bakgrunn i gutter og menns erfaringer. Mangfold, derimot, vil gi bedre beslutninger. Bedre teknologi. Et bedre samfunn. Derfor trenger vi deg!

Lykke til med valg av utdanning.

Morten Sørlie, Leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering
Kristine Beitland, Direktør for Myndighetskontakt i Microsoft Norge