Klimasjekken VR

Klimasjekken - elev

Har dere spilt Klimasjekken på skolen?

Det er et kortspill som handler om hvordan ting vi gjør i hverdagen påvirker klima og CO2-utslipp. Spillet skal gjøre oss mer bevisst på hvordan vi kan leve mer bærekraftig.

Spillet legger opp til diskusjoner rundt prinsipper og mekanismer rundt utslipp – og man kan finne muligheter til å kutte CO2-utslipp i hverdagen.

Hvilken del av din hverdag gir mest utslipp? Kan du minske ditt utslipp på noen måte? Del opp i lag – spill sammen og diskuter:)

Klimasjekken kan bestilles gratis til klassen her >

Her kan du tipse læreren din om flere detaljer rundt Klimasjekken >