NSR Andreas 1 1 1024x576

Andreas (25) studerer energi: – Lærer oss å gå fra fossile til fornybare kilder

På taket ved Universitetet i Tromsø står det solceller på rekke og rad. Til tross for mange måneder med mørke produserer solcellene store mengder strøm.

“Vi trenger nye løsninger og ny teknologi for å utvikle samfunnet i en mer bærekraftig retning. Derfor er det behov for folk som er gode i realfag, sier masterstudent Thomas Oxlund Enoksen (24) ved UiT.”

Han forteller om fornybar energi og hvordan vi er nødt til å gjøre et skifte fra fossile til fornybare energikilder i årene som kommer.

I videoen under kan du se mer om masterprogrammet energi, klima og miljø på Universitetet i Tromsø ved lærer Thomas Oxlun Enoksen og Andreas Johansen om alt fra solceller til klimamodeller.

Les mer om masterprogrammet i energi, klima og miljø ved UiT

Fornybar fremtid

– I dag har vi et forbrukersamfunn og et overforbruk av strøm. Derfor er vi helt avhengige av å ta i bruk nye løsninger som ikke forurenser like mye.

På masterprogrammet i energi, miljø og klima ved Universitetet i Tromsø tar han fordypning i fornybar energi og lærer om hvordan energi kan produseres, lagres og overføres.

NSR Andreas 1 1 1024x576
REGNER UT ULIKE SCENARIOER: Gjennom en matematisk modell lærer Andreas seg å finne klimarisikoen ved ulike scenarioer. Nå har han blitt invitert til en konferanse i Wien.
“Vi har et større potensiale her enn kanskje folk vet. Med tanke på kaldt klima og refleksjon fra snø og is så klarer vi å produsere like mye strøm her som for eksempel i Nord-Tyskland, sier 24-åringen.”

Kalkulerer klimarisiko

Studiekameraten Andreas Johansen (25) går på samme studieprogram, men har valgt å fordype seg i en retning kalt klimadynamikk. Der bruker han matematiske modeller og analyse av klimadata til å kalkulere klimarisiko.

På bare minutter kan han sjekke tusenvis av scenarioer.

– Vi jobber for eksempel med å finne ut hvordan temperaturstigning på jorda påvirker miljøet, sier Andreas.

I mai har han blitt invitert til Wien for å vise klimamodellen på verdens største klimakonferanse sammen med veilederen sin.

Merker nytten av matte

For å lære seg å gjøre utregningene på klimamodellen har matten fra videregående kommet godt med. Andreas hadde T-matte i førsteklasse, og gikk videre med R1 OG R2 i VG2 og VG3.

– Nivået på universitetet er ikke så enormt mye vanskeligere enn videregående. Det er bare nye ting som gir deg verktøykassa til å gjøre det du vil, sier han.

For Thomas er realfagene nøkkelen til å løse mange av fremtidens utfordringer.

– Det motiverer meg å være med på det grønne skiftet her i nord. Jeg gleder meg til å gå ut i arbeidslivet og bidra til å skape en bærekraftig fremtid, sier Thomas.

Relatert