Fysikk gjev oss innblikk i ei ny og hemmeleg verd

David utviklar mikroskop som kan sjå det vi trudde var umogeleg.

Bilde 06 v1

Litt usikker på kva ein kan bruke fysikk til?

For å sjå bitte små ting trengst avanserte instrument og sensorar. For å utvikle dette er fysikk ein del av nykelen. Dette kan til dømes bli brukt til å oppdage mikroplast i havet, i dyr eller i mat.

Sjå andre jobbar innan realfag og teknologi: