Kva skal ein med kunstig intelligens?

Marianne jobbar med kunstig intelligens i Microsoft, og får vere med på å løyse problem i mange ulike bransjar.

Bilde 03 v2

Kva gjer ein når ein jobbar med IT?

Det kan vere vanskeleg å vite kva ein kan gjere med kunstig intelligens. Marianne brukar kunstig intelligens som eit verktøy for å hjelpe dei ho jobbar med. Det kan til dømes vere å lage ein digital tvilling av ein fabrikk som heile tida gjer det same som fabrikken og oppdagar om noko går gala. Eller ho kan jobbe med matproduksjon kor kunstig intelligens kan brukast til å passe på at maten blir som han skal, eller med helse for å til dømes hjelpe kirurgar før operasjonar.

Sjå andre jobbar innan realfag og teknologi: