Kva har is med realfag å gjere?

Martine har studert kjemi og får betalt for å lage is.

Bilde 01 v1

Tenkjer du at ein berre får keisame jobbar med realfag?

Martine har master i kjemi og får betalt for å lage is. Her er kjemikunnskap ein viktig x-faktor i produksjonen. Kjemikompetanse er avgjerande både for smak, konsistens og smeltepunkt.

Sjå andre jobbar innan realfag og teknologi: