Kan nye vaskemiddel gjere samfunnet meir berekraftig?

Simen har studert kjemi og bioteknologi og viser oss korleis!

Bilde 02 v1

Vil du òg vere med på å gjere samfunnet meir berekraftig?

Vaskemiddel er noko alle brukar, men visste du at små endringar i den kjemiske sammensetninga kan ha stor betydning for kor berekraftig eller miljøvenleg eit produkt er? Simen jobbar med å lage vaskemiddel i Orkla, og da er berekraft noko dei jobbar mykje med!

Sjå andre jobbar innan realfag og teknologi: