Helse + IT = sant

Har du tenkt på kor viktig det er at IT-systema i helsesektoren alltid fungerer?

Bilde 12 1111

Daniel viser oss korleis informatikk og helse går hand i hand. Når nye protesar blir utvikla er det teknologi og informatikk som gjer at dei kan fungere tilnærma som ein vanleg arm eller eit vanleg bein. Helseteknologi er òg viktig for å sikre IT-systema til heile helsenoreg!

Sjå andre jobbar innan realfag og teknologi: