Skjermbilde 2021 03 16 kl 13 37 50

Eirill (28) forsker på elkraft hos Sintef

– Vi trenger en klode med mindre olje, kull og gass, sier Eirill (28). Hun forsker på fornybar energi hos SINTEF.

— Jeg hadde en lærer i matte og naturfag på ungdomsskolen. Det var hun som fikk meg til å skjønne at gjennom realfag så kan man være med på å redde verden, og det hadde jeg veldig lyst til. Det er grunnen til at jeg gikk videre med realfag, sier Eirill.

Hun er elkraftingeniør og har studert på Imperial College i London. Det ble mulig takket være realfagene hun tok på vgs.

Eirill (27) forsker på energi og ønsker seg en klode uten olje, kull og gass

Eirill forsker på elkraft og fornybar energi. Målet er å finne energi som ikke forurenser.

REDDER VERDEN "LITT" HVER DAG

I dag jobber hun hos SINTEF Energi i Trondheim. SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter og jobber med å skape innovasjon ved å forske og finne løsninger samfunnet trenger. Det kan være alt fra bølgekraft og solenergi til utslippsfri transport og batteridrevne ferger. Sintefs visjon er nemlig teknologi for et bedre samfunn. Det er det for Eirill også.

— Her redder vi verden litt hver dag gjennom de prosjektene vi jobber med. Det kan være alt fra produksjon av fornybar energi til å utvikle nye løsninger for strømnettet og elektrifisering av skip og fly, forklarer Eirill.

08 Master 00 01 59 19 Still012
GA NESTEN OPP: Da jeg begynte på universitetet fikk jeg lyst til å gi opp. Alle virket mye flinkere enn meg. Men etterhvert knakk jeg koden og fikk forståelse for studiet, sier Eirill.

GRØNT SKIFTE

Med klimaendringer og en voksende verdensbefolkning vil verden kjenne på en stor etterspørsel etter matproduksjon, nok arbeidsplasser, energi og rent drikkevann i fremtiden. Regjeringens mål er å gjøre Norge til et lavutslippsland innen 2050.

Det vil si at vi må bruke produkter og tjenester som gir mye mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det kan for eksempel være gjennom fornybare energikilder – slik som solenergi, vindenergi eller vannenergi – som har sin opprinnelse i naturen og er uuttømmelige.

08 Master 00 00 52 04 Still007
TESTHALL: I høyspenthallen på Sintef Energy Lab i Trondheim testes strøm i stor skala.
08 Master 00 00 58 07 Still008
STRØM I BEVEGELSE: Eirill viser fram en likespenningskilde som kan gi ut en spenning på 1200 kilovolt.

TESTER STRØMNETTET MED HØYSPENNINGFORSØK

I den store høyspenthallen på Sintef Energy Lab får Eirill teste ut om komponentene i strømnettet vil tåle de nye påkjenningene de vil få i framtidens energisystem med mer fornybar energi.

Ved å forske på fornybar energi og elkraft ønsker hun å finne en energi som er mindre forurensende og mer fleksibel.

— Elkraft er viktig. Gjennom elektrifisering kan man gå bort fra å bruke fossile brensler som olje, kull og gass, og på den måten bidra til mindre oppvarming av kloden for senere generasjoner

Les mer: